Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.

Naše portály

PlatbaMobilom.sk

PREDAJ.sk

DonaskaKvetov.sk

MojOsud.sk

POHLADNICE.sk

Rehot.sk

ELET, s.r.o.
ELET systems, s.r.o.

Gorazdova 24
811 04 Bratislava


Tel: +421 2 5479 2179, 5479 2279
E-mail: