Dalšie naše služby

100% dostupnosť

SMS platby (PlatbaMobilom.sk) sú okamžite dostupné na každom mobile (aj tom najstaršom) u všetkých operátorov. Nie je potrebné žiadne nastavovanie, ani inštalácia aplikácií.

Jednoduchá implementácia

Jednoduché a flexibilné aplikačné rozhranie umožňuje nasadiť platobný systém v akomkoľvek kontexte, či už na webe (online) alebo mimo neho (offline prostredie).

Vysoký výnos

Fixný podiel 75 % (pre vás) bez ohľadu na výšku platby je najlepšou ponukou na trhu SMS platieb.

Trend využívania SMS platieb

Ak chcete vašim zákazníkom ponúknuť maximálne rýchly a jednoduchý spôsob platby, ideálnym riešením je SMS platba prostredníctvom systému PlatbaMobilom.sk.

SMS platby sú stále najjednoduchším a najprístupnejším spôsobom mobilných platieb, preto prognózy hovoria o ďalšom raste. Prevádzkovateľom služieb dávame možnosť využiť tento trend s pomocou moderného platobného systému PlatbaMobilom.sk.

Zarábajte vďaka jednoduchej a prístupnej platbe

PlatbaMobilom.sk na platbu využíva bežné spoplatnené SMS. Platba je teda vykonaná a spracovaná okamžite na každom (aj staršom) mobile bez potreby registrácie, či inštalácie aplikácie. Technická integrácia nie je o nič náročnejšia ako pri ktoromkoľvek platobnom systéme bánk.

Z každej SMS platby cez PlatbaMobilom.sk získate 75 % bez ohľadu na zvolenú cenovú hladinu. To je v porovnaní s predošlými riešeniami SMS platieb podstatné zlepšenie. V porovnaní s platbami kartou, či platobnými systémami prevažuje výhoda jednoduchosti a prístupnosti SMS platieb. Vďaka tomu nevýhodu nižšieho výnosu (oproti bankovým platbám) prevážia zvýšením počtu zákazníkov.

Služba umožňuje platby za služby a tovary v stanovených cenových hladinách  . Spoplatnenie služieb alebo tovarov podlieha schváleniu prevádzkovateľa.

Viac informácií

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Certifikáty

Certifkát Google Mobile Sites Certifikát Google AdWords Certified Professional Certifikát Google Analytics Qualified Individual

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.