Ako zvýšime návštevnosť firemného weblogu (Časť prvá)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. apríl 2012 v kategórii Marketing sociálnych médií

Úvod

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Ako vytvoríme efektívny a atraktívny firemný blog zaoberali tvorbou efektívneho firemného weblogu. Zdôraznili sme, že blogy vznikli ako súkromné denníčky, kde sa na začiatku písali súkromné skúsenosti. S postupom času sa zistilo, že sa blogy dajú využiť i na písanie správ, noviniek, prípadne recenzií produktov. V súčasnosti blogy stále viac využívajú aj firmy ako súčasť svojej marketingovej komunikácie. V článku sme si uviedli aj odporúčania, ktoré by sme mali rešpektovať pri tvorbe firemného weblogu.

V dnešnom článku si povieme, ako môžeme zvýšiť návštevnosť firemného weblogu. Vychádzame predovšetkým z blogu odborníka na SEO optimalizáciu Randa Fishkina a jeho článku 21 Tactics to Increase Blog Traffic.

Starostlivo uvážte na akú časť používateľov sa zameriate

Pred písaním blogu si treba jasne stanoviť, na akú časť potenciálnych zákazníkov zameriame náš blog. Pri písaní blogu hrá veľkú úlohu štýl písania, veľakrát môže pomôcť vhodné alebo vtipné video (pozri si Virálny obsah na stránkach), je dokázané, že používatelia majú rady fakty, ktoré vyvracajú vžité falošné predstavy a názory. Príkladom môžu byť príklad blogu Mýty o přístupnosti, ktoré vyvracajú niektoré mylné predstavy o webových stránkach z hľadiska prístupnosti.

Na nasledujúcom obrázku vidíme možné rozdelenie potenciálnych používateľov firemného blogu.

Obr. Rozloženie používateľov firemného blogu

Obr. Rozloženie používateľov firemného blogu

Ako vidíme na obrázku, z celkových potenciálnych používateľov firemného blogu je tu nakoniec pomerne malá skupina ľudí na sociálnych sieťach, ktorí môžu zdieľať náš obsah. Mimoriadne zaujímavou skupinou sú aktívni používatelia sociálnych sietí, ktorí majú vlastné blogy a sídla s podobnou tematikou. Najdôležitejšie je, aby sme dokázali osloviť a zaujať skupinu používateľov v žltom a oranžovom políčku.

Staňte sa členom komunít, kde sa stretávajú Vaši potenciálni používatelia

Je veľmi dôležité identifikovať komunity a konkurenčné sídla, kde sa stretávajú potenciálni používatelia. K veľmi dobrým nástrojom patrí nástroj DoubleClick's Ad Planner.

Obr. DoubleClick's Ad Planner umožňuje zistiť zaujímavé informácie o webovom sídle

Obr. DoubleClick's Ad Planner umožňuje zistiť zaujímavé informácie o webovom sídle

Na obrázku vidíme štatistiky, ktoré sa viažu na webové sídlo MARTINUS.SK. Okrem štatistík návštevnosti patri k zaujímavým informáciám aj zoznam sídiel, ktoré navštevujú používatelia MARTINUS.SK (Pantarhei.sk, Gorila.sk, Pricemania.sk a pod.) ako aj regionálne rozmiestnenie návštevníkov. Po identifikovaní príbuzných skupín, je vhodné zapísať sa do nich a po dôkladnom prečítaní komentovať príslušné blogy. Rand Fishkin odporúča komentovanie blogov ako súčasť marketingovej stratégie (Recommendations for Blog Commenting as a Marketing Strategy). Ak píšeme komentáre k jednotlivým blogom, stávame sa súčasťou komunity blogerov, čo môže mať pozitívny marketingový efekt. Ak sú komentáre výstižné a dokážu zaujať, môžeme zvýšiť návštevnosť vlastného sídla. Môžeme tiež ovplyvniť SEO/ranking, pretože niektoré blogy využívajú príkaz pre roboty ”dofollow” spojenia, čím sa zväčšuje počet spojení na naše sídlo.

Predtým, než začneme písať komentáre k jednotlivým blogom, mali by sme si prečítať nasledovné odporúčania Randa Fishkin 2011. Ide predovšetkým o to, aby sme boli dôsledne oboznámení s autorovými príspevkami, jeho štýlom písania a vedomostnou bázou. Pred tým, než komentujeme určitý blog je vždy dobré prečítať si aspoň tri predchádzajúce komentáre v zhluku blogu. Mali by sme byť pomerne struční, držať sa zásady napísať menej ako v blogu, ale viac ako v tweete. Autor odporúča približne 140 znakov alebo dva až tri odstavce. V komentári by sme mali využiť maximálne jedno spojenie na naše sídlo. Môžeme samozrejme odkázať aj na ďalšie zaujímavé zdroje, štatistiky, ktoré potvrdzujú naše tvrdenie. Ak je to možné, vystupujme pod naším vlastným menom, najlepšie aj s fotografiou. Takýto komentár má určite väčšiu kredibilitu a zaujme potenciálnych zákazníkov. Na nasledujúcom obrázku vidíme, ako vyzerajú komentáre k blogu Randa Fishkina.

Obr. Komentáre k blogu

Obr. Komentáre k blogu

Ako vidíme na obrázku, k uvedenému článku je až 112 komentárov. Používatelia majú hneď možnosť pridať článok na Twitter, Facebook, alebo využiť službu Google +1.

Záver

V dnešnom článku sme si ukázali dva spôsoby, akým môžeme zvýšiť návštevnosť firemného blogu. Ide predovšetkým o určenie si okruhu používateľov, na ktorých sa zameriame. Podľa toho si určíme aj ďalšie komunity a marketingové kanály, v ktorých budeme participovať. Stále ale platí, že menej je niekedy viac a preto treba dodržiavať etické pravidlá komentovania jednotlivých blogov, pretože prehnaná snaha o umelé zvyšovanie návštevnosti nám môže uškodiť. O ďalších možnostiach zvyšovania návštevnosti firemného blogu budeme hovoriť v ďalších číslach nášho spravodaja.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2012. SEO Factors & Trends January 2012. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-03-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/au/bruceclay-aus-seo-factors-trends-2012.pdf
b) JANOUCH, Viktor. 2010. Internetový marketing. Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno : Computer Press, a.s., 2011. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7
c) Fishkin, Rand, (2012). 21 Tactics to Increase Blog Traffic. In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 17th January 2012. [cit. 2012-03-18]. 
d) Fishkin, Rand, (2011). Recommendations for Blog Commenting as a Marketing Strategy. In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 25th January 2011. [cit. 2012-03-18]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/blog/recommendations-blog-commenting-marketing-strategy
e) Ako vytvoriť atraktívny firemný blog. In Zisk. Riadenie-marketing-podnikanie [online], [cit. 2012-03-11], Dostupné na internete: http://www.ezisk.sk/824/Ako-vytvorit-atraktivny-firemny-blog_15027.aspx

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Marketing sociálnych médií

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 3.

1. október 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 2.

1. september 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.