Dalšie naše služby

História a súčasnosť ELET

Spoločnosť ELET, s.r.o. bola založená v roku 1995 (pod značkou EL&T).

Už od začiatku pôsobenia sme sa pod značkou Easy Learning & Teaching orientovali na inovatívne technológie. Spočiatku to boli multimediálne aplikácie na CD-ROM.

Na web dizajn sme sa zamerali už v ranej dobe slovenského internetu. Na prelome storočí sme vstúpili na prudko rastúci mobilný trh. Z týchto skúseností ťažíme aj dnes, keď pod značkou ELET poskytujeme všetky technológie prospešné pre oblasť e-commerce - (responzívny) web dizajn, SMS platby a mobilné aplikácie.

1995 - Založenie spoločnosti
1996 - Spustili sme službu POHĽADNICE.sk
1997 - Realizujeme prvú web stránku prezidenta Slovenskej republiky
1997 - Prinášame jednu z prvých online inzercií - PREDAJ.sk
1998 - Štartuje virtuálny obchod EuroTel Shop s platbou cez internet
1999 - Pre spoločnosť EuroTel realizujeme Mobil Internet 1-3 (teraz SMS Info)
2000 - Získavame Pamätnú medailu UK za projekt IdNetity web sídla UK
2001 - Pre SNG vytvárame multimediálny CD-ROM Lux in Tenebris - Baroko
2003 - Začíname s vývojom vlastného redakčného systému SwiftSite
2005 - Nasadzujeme redakčný systém SwiftSite na web sídlo T-Mobile
2006 - V spolupráci s T-Mobile zavádzame systém SMS mikroplatieb
2011 - Spúšťame službu PlatbaMobilom.sk
2014 - Tvoríme softvérové riešenia a aplikácie pre mobilné zariadenia

Hodnotenia klientov

Podporujeme

ELET podporuje tieto projekty a inštitúcie

Liga Proti Rakovine

www.lpr.sk

LPR organizuje každoročne verejnú finančnú zbierku Deň narcisov. Vďaka takto získaným prostriedkom občianske združenie rieši množstvo problémov spojených s touto zákernou chorobou.
(mediálny priestor)

Odbor. učilište pre telesne postihnutú mládež

www.hrabiny.edu.sk

Finančná pomoc pre Špeciálnu základnú školu pre telesne postihnutých v Novej Bani.
(finančná pomoc)

Nadácia hodina deťom

www.hodinadetom.sk

Hlavnou myšlienkou verejnej zbierky je osloviť jednotlivcov a spoločnosti na celom svete, aby darovali "zárobok poslednej hodiny roka" deťom a mladým ľuďom.
(mediálny priestor).

NOTABENE - pouličný časopis

www.notabene.sk

Vydavateľom časopisu NOTABENE je občianske združenie Proti Prúdu, ktorého cieľom je pomôcť ľudom bez domova integrovať sa do spoločnosti.
(finančné príspevky na vianočné posedenie pre bezdomovcov, komplexné zabezpečenie webového sídla).

Svetielko pomoci

www.svetielkopomoci.sk

Neinvestičný fond na pomoc deťom trpiacim onkologickými ochoreniami.
(mediálny priestor)

Občianske združenie SOVIČKA

www.sovicka.sk

Cielená humanitárna a rozvojová pomoc doma i v zahraničí.
(komplexné zabezpečenie webového sídla)

Občianske združenie ČLOVEK V OHROZENÍ

www.clovekvohrozeni.sk

Organizovanie cielenej humanitárnej a rozvojovej pomoci doma i v zahraničí a vyhlasovanie verejných zbierok.
(mediálny priestor)

Združenie PRIATELIA ZEME

www.priateliazeme.sk

Priatelia Zeme Slovensko v súčasnosti združujú tri organizácie: Priatelia Zeme-CEPA, Priatelia Zeme-SPZ a Lesoochranárske zoskupenie VLK.
(mediálny priestor).

ZOO Bratislava

www.zoobratislava.sk

Zoologická záhrada v Bratislave, ktorej cieľom je chov a záchrana ohrozených druhov zvierat, vedecko-výskumnáí práca a vzdelávanie verejnosti.
(hosting a prevádzka web sídla)

Bratislavský majáles

www.bratislavskymajales.sk

Každoročný dvojdňový hudobný festival českých a slovenských hudobných skupín.
(finančná podpora akcie a prevádzky web sídla)

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.