Ako zvýšime návštevu firemného weblogu (Časť druhá)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. máj 2012 v kategórii Marketing sociálnych médií

Úvod

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Ako zvýšime návštevu firemného weblogu zaoberali marketingovou stratégiou na zvýšenie návštevnosti firemného weblogu.

Vychádzali sme predovšetkým z blogu odborníka na SEO optimalizáciu Randa Fishkina a jeho článku 21 Tactics to Increase Blog Traffic.

V článku sme poukázali na dva spôsoby, akými môžeme zvýšiť návštevnosť firemného blogu. Ide predovšetkým o určenie si okruhu používateľov, na ktorých sa zameriame. Podľa toho si určíme aj ďalšie komunity a marketingové kanály, v ktorých budeme participovať. Stále ale platí, že menej je niekedy viac a preto treba dodržiavať etické pravidlá komentovania jednotlivých blogov.

Obsah blogu by mal rešpektovať pravidlá SEO optimalizácie

Pri písaní blogu by sme mali rešpektovať pravidlá SEO optimalizácie. Pravidlá SEO optimalizácie sú podrobne popísané v elektronickom spravodaji ELET, kde je im venovaná špeciálna kategória. Nesmieme zabúdať, že podľa štatistík v roku 2011 mal Google dennú návštevnosť vyše troch miliárd a číslo stále narastá. Podrobné informácie a rady pre SEO optimalizáciu nájdete v publikácii  Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje (Makulová, Hrčková 2011).

Mali by sme brať do úvahy, že Google  berie do úvahy viac ako 100 faktorov pri radení záznamov. Sú to predovšetkým pozitívne faktory na stránke a mimo stránky, mali by sme sa vystríhať spamu a tiež negatívnym faktorom. Technikám spamu sme sa venovali v článku Zakázané techniky SEO optimalizácie, za ktoré je webové sídlo penalizované alebo vylúčené z indexu vyhľadávacieho nástroja. Na webovom sídle SEOMOZ.ORG sú pravidelne uverejňované prieskumy SEO expertov a ich názory na faktory, ktoré majú vplyv na radenie záznamov pri vyhľadávaní. Na rok 2011 boli predpovede uverejnené v článku 2011 Search Engine Ranking Factors. K zaujímavým zisteniam patrí stále väčší vplyv sociálnych sietí a kvalita obsahu webového sídla.

Pri písaní by sme mali dať používateľom možnosť zdielať obsah na sociálnych sieťach

Dnes je už bežné, že autor umožňuje svojim čitateľom zdielanie obsahu na sociálnych sieťach. Používajú sa predovšetkým Twitter, Facebook, Google+ a Linkedin.

Obr. Na konci každého blogu by mala byť daná možnosť zdielať ho na sociálnych sieťach

Obr. Na konci každého blogu by mala byť daná možnosť zdielať ho na sociálnych sieťach

Nemali by sme zabúdať na analýzu  návštevnosti

Odporúča sa inštalovať službu Google Analytics, ktorá poskytuje podrobné prehľady o návštevnosti Vášho blogu  ako aj o efektivite marketingu. Výkonné, flexibilné a jednoducho použiteľné funkcie umožňujú zobraziť a analyzovať údaje o návštevnosti úplne novým spôsobom. Analýzu návštevnosti s podrobnými štatistikami umožňuje aj služba NAJ.SK.

Obr. Google analytics umožňuje získať množstvo informácií o správaní sa návštevníkov

Obr. Google analytics umožňuje získať množstvo informácií o správaní sa návštevníkov

Ak je to možné, používajte grafiku, fotografie a ilustrácie

Návštevnosť blogu sa môže významné zvýšiť použitím vhodnej grafiky, fotografií a ilustrácií. Ak využijeme Google Image Search a pozrieme si jeden z najznámejších blogov venovaných SEO optimalizácii SEOMOZ.ORG, tak vidíme, že v rámci blogov je k dispozícii množstvo obrázkov, grafov, ilustrácií, ktoré vhodne dopĺňajú prezentovaný obsah. Výpovedná hodnota obrázkov je veľmi vysoká a tiež napomáha k lepšiemu pochopeniu prezentovaného obsahu.

Obr. Na blogu SEOMOZ.ORG nájdeme množstvo obrázkov s vysokou výpovednou hodnotou

Obr. Na blogu SEOMOZ.ORG nájdeme množstvo obrázkov s vysokou výpovednou hodnotou

Záver

V dnešnom článku sme upozornili na ďalšie spôsoby, ktoré pomôžu zvýšiť návštevnosť firemného blogu. Ide predovšetkým o dodržiavanie zásad SEO optimalizácie, monitorovanie blogu prostredníctvom analytických nástrojov (Google Analytics, NAJ.SK), zdielanie obsahu na sociálnych sieťach a využívanie vhodnej grafiky. O ďalších možnostiach zvyšovania návštevnosti firemného blogu budeme hovoriť v ďalších číslach nášho spravodaja.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2012. SEO Factors & Trends January 2012. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-04-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/au/bruceclay-aus-seo-factors-trends-2012.pdf 
b) JANOUCH, Viktor. 2010. Internetový marketing. Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno : Computer Press, a.s., 2011. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7
c) Fishkin, Rand, (2012). 21 Tactics to Increase Blog Traffic. In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 17th January 2012. [cit. 2012-04-11]. 
d) Fishkin, Rand, (2011). Recommendations for Blog Commenting as a Marketing Strategy. In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 25th January 2011. [cit. 2012-04-18]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/blog/recommendations-blog-commenting-marketing-strategy
e) Ako vytvoriť atraktívny firemný blog. In Zisk. Riadenie-marketing-podnikanie [online], [cit. 2012-04-11], Dostupné na internete: http://www.ezisk.sk/824/Ako-vytvorit-atraktivny-firemny-blog_15027.aspx
f) Makulová, Soňa, Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje |online|. Bratislava: Elet, 2011. 150 s. ISBN 978 – 80 – 88812 – 22- 7. Dostupné na: www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Marketing sociálnych médií

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 3.

1. október 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 2.

1. september 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.