Ako zvýšime návštevu firemného weblogu (Časť tretia)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. jún 2012 v kategórii Marketing sociálnych médií

Úvod

V predchádzajúcich dvoch číslach elektronického spravodaja sme sa v článku Ako zvýšime návštevu firemného weblogu (časť prvá a časť druhá) sme sa zaoberali marketingovou stratégiou na zvýšenie návštevnosti firemného weblogu. Vychádzali sme predovšetkým z blogu odborníka na SEO optimalizáciu Randa Fishkina a jeho článku 21 Tactics to Increase Blog Traffic.

V dnešnom článku si ukážeme ešte niekoľko ďalších osvedčených spôsobov, ktoré pomôžu zvýšiť návštevnosť firemného weblogu.

Pri písaní blogov by sme nemali zabúdať na vhodný výber kľúčových slov

Už v článku Získajte vyššiu pozíciu vo vyhľadávačoch vhodným výberom kľúčových slov sme poukázali na to, že pri určovaní kľúčových slov na stránke by sme sa mali snažiť používať slová, ktoré napíšu používatelia internetu, keď hľadajú informácie. Pri výbere kľúčových slov nezabúdame na viacslovné výrazy (nerezové krby, záhradné krby), varianty bez diakritiky, synonymné výrazy (krby, kozuby), hovorové výrazy, skratky, preklepy a pod.

Pri výbere kľúčových slov postupujeme od všeobecnejších kľúčových slov ku konkrétnejším. V prvom rade si treba premyslieť a zistiť, aké kľúčové slová by mohli používatelia vyhľadávať v súvislosti s našou stránkou a treba si vytvoriť ich zoznam vrátane synonymných termínov. Kľúčové slová treba vhodne zapracovať do obsahu a vytvoriť na ne linky.

Najdôležitejšie kľúčové slová treba použiť v záhlaví a na vrchu stránky, v prvom paragrafe či odseku textu. Pri hľadaní kľúčových slov nám môžu pomôcť samotní používatelia, pozrieme si konkurenčné stránky, využívame metódu brainstormingu, analyzujeme transakčné logy a taktiež môžeme použiť rôzne nástroje na internete. K najznámejším patria AdWords Keyword Tool, ale aj systém ETARGET, Wordtracker a mnohé ďalšie.

Obr. Systém Google Adwords predstavuje vhodný nástroj na voľbu kľúčových slov

Obr. Systém Google Adwords predstavuje vhodný nástroj na voľbu kľúčových slov

Nezabúdajte na vhodný grafický dizajn

Grafický dizajn webových sídiel patrí k dôležitým pilierom informačnej architektúry a tiež patrí medzi najdôležitejšie faktory pôsobiace na návštevníka stránky. V podstate vytvára prvý dojem, ktorému z psychologického hľadiska často patrí viac než 50 % úspešnosti. Aj podľa výsledkov výskumov, používatelia viac dôverujú stránkam, ktoré majú atraktívny dizajn zohľadňujúci najnovšie trendy a odporúčania W3C a informačných architektov.

Pre inšpiráciu odporúčame článok od Swena Lennartza 45 More Excellent Blog Designs.

Pridajte do vášho blogu RSS kanál

Technológia RSS umožňuje používateľom internetu prihlásiť sa k odberu noviniek z webu. Záujemcovia o sledovanie Vášho blogu automaticky dostávajú upozornenie o nových príspevkoch bez toho, aby museli blog navštíviť. Keď je vo Vašom blogu táto funkcia nainštalovaná, stačí, ak čitateľ klikne na ikonu a RSS čítačka ho bude automaticky informovať.

Obr. Známy odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin má na svojom blogu nainštalovaný RSS kanál

Obr. Známy odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin má na svojom blogu nainštalovaný RSS kanál

Záver

V dnešnom článku upozornili na ďalšie spôsoby, ktoré pomôžu zvýšiť návštevnosť firemného blogu. Ide predovšetkým o vhodný výber kľúčových slov, výber vhodnej grafiky a nainštalovanie RSS kanála. Mnohé ďalšie užitočné rady nájdeme už v spomínanom článku Randa Fishkina 21 Tactics to Increase Blog Traffic.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2012. SEO Factors & Trends January 2012. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-05-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/au/bruceclay-aus-seo-factors-trends-2012.pdf 
b) JANOUCH, Viktor. 2010. Internetový marketing. Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno : Computer Press, a.s., 2011. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7
c) Fishkin, Rand, (2012). 21 Tactics to Increase Blog Traffic. In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 17th January 2012. [cit. 2012-05-18]. 
d) Fishkin, Rand, (2011). Recommendations for Blog Commenting as a Marketing Strategy. In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 25th January 2011. [cit. 2012-04-18]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/blog/recommendations-blog-commenting-marketing-strategy
e) Makulová, Soňa, Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje |online|. Bratislava: Elet, 2011. 150 s. ISBN 978 – 80 – 88812 – 22- 7. Dostupné na internete: www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Marketing sociálnych médií

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 3.

1. október 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 2.

1. september 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.