Dalšie naše služby

Aktualizácie web portálu Zelená domácnostiam

Marcel Friga 30. december 2022 v kategórii Novinky

Na webovom portáli zelenadomacnostiam.sk pre spoločnosť Slovenská inovačná a energetická agentúra sme vykonali niekoľko úprav pre zjednodušenie práce zamestnancov agentúry, zhotoviteľov a záujemcov o podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

  • úprava automatických e-mailov,
  • aktualizácia formulárov,
  • aktualizácia Žiadosti o preplatenie a Rezervácie novej poukážky,
  • zmeny vo výstupnej zostave Poukážky na úhradu, Účtovná dávka a Dávková platba,
  • úprava poukážky – aktivácia.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Novinky

Aktualizácia web sídla pre www.skn.sk

31. marec 2023

Pre Slovenskú knižnicu pre nepočujúcich Mateja Hrebendu v Levoči sme zapracovali nájdené nezrovnalosti v súvislosti s výsledkami zjednodušenej metódy overovania prístupnosti podľa vyhlášky Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu č. 78/2020 o...

Aplikácia pre Slovenské národné múzeum - Pozvánky na podujatia

31. marec 2023

Vytvorili a spustili sme web aplikáciu pre Slovenské národné múzeum na hromadné odosielanie a následné potvrdenie/odmietnutie účasti na podujatiach prostredníctvom DirectMailu. Súčasťou aplikácie je tvorba jednotlivých kampaní, možnosť...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.