Ignorovanie sociálnych prvkov (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. júl 2016 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Na webovom sídle je príliš veľa obsahu vo formáte flash (najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel) hovorili o nevýhode používania formátu flash na webových sídlach. Formát flash umožní plne nahradiť jazyk HTML5, čo si uvedomujú aj lídri v oblasti informačných technológií a preto ho postupne obmedzujú. Napriek tomu ho používa ešte veľa webových aplikácií, ale dá sa očakávať, že jeho koniec sa nenávratne blíži.

V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšiemu problému, ktorým ignorovanie sociálnych prvkov.

Ignorovanie sociálnych prvkov

Už v januári v roku 2012 sme v článku Sociálne signály ako jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvnili SEO optimalizáciu v roku 2011 hovorili  o tom, že pri optimalizácii a vytvorení stránky na sociálnych sieťach by sme sa mali dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • snažiť sa zvýšiť počet spätných odkazov na podpornú stránku vytvorenú na konkrétnej sociálnej sieti (Facebook, Twitter a pod.),
 • vytvárať hodnotný obsah a stať sa zdrojom informácií pre návštevníkov, snažiť sa, aby obsah zdieľalo čo najviac účastníkov, zverejňovať odkazy na médiá, ktoré majú vysokú dennú návštevnosť (video zdieľajte na youtube.com),
 • byť aktívnymi diskutujúcimi,
 • odmeňovať pravidelne prispievajúcich  a hodnotných zákazníkov, 
 • aby ste mohli vytvoriť cielenú kampaň, získať čo najviac informácií o zákazníkoch,
 • zostaviť si stratégiu SMO a zadefinovať ciele (zvýšenie návštevnosti, predaja, popularity a pod.).

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že sociálne médiá zohrávajú stále väčšiu úlohu pri SEO optimalizácii o čom svedčia aj pravidelné výskumy. Záujemcom o hlbšie štúdium problematiky odporúčam vynikajúci článok How Social Signals Affect Your SEO (2015). Ide predovšetkým o nasledovný vplyv:

 • zvýšená návštevnosť,
 • budovanie spätných odkazov,
 • zvýšenie autority domény.

Sociálne prvky patria k faktorom, ktoré zlepšujú umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania a preto im treba venovať náležitú pozornosť.

Vplyv sociálnych médií a sociálna reputácia

Spojenia patrili vždy k významným faktorom mimo stránky, ktoré mali vplyv na to, ako sa stránka umiestnila na výstupe. V dôsledku mnohých nekalých praktík, ako napríklad kupovanie spojení a spamu, už dnes spojenia nemajú taký veľký význam. Na trh vstupujú sociálne médiá, ktoré podobne ako spojenia umožňujú hlasovať za úspešné príspevky. Sociálne signály sa tak stávajú stále dôležitejším faktorom pri SEO optimalizácii. Pri sociálnych signáloch sa berie do úvahy sociálna reputácia a zdieľanie sociálnych signálov.

V aprílovom článku elektronického spravodaja Viete aký veľký vplyv majú spojenia na SEO optimalizáciu? (2013) sme písali o tom, že prieskumové stroje rozlišujú typy a kvalitu spojení. Podobne je to aj so sociálnymi sieťami. Z vlastných skúseností vieme, že aj profily na sociálnych sieťach sa líšia pokiaľ ide o počet likov a tiež ich samotnú kvalitu.

Je známe, že Google berie do úvahy v súčasnosti viac ako 200 faktorov, ktoré majú vplyv na radenie záznamov na výstupe. Každé dva roky v rámci portálu MOZ nájdeme výsledky prieskumu, ktoré zodpovedajú názorom popredných odborníkov na SEO optimalizáciu. Na nasledujúcom obrázku vidíme výsledky prieskumu viac ako 150 expertov, ktorí zodpovedali, ktoré faktory mali vplyv na SEO optimalizáciu v prípade vyhľadávača Google za rok 2015. Bralo sa do úvahy viac ako 90 faktorov. Mali možnosť ohodnotiť jednotlivé faktory v rozsahu 1 – 10. 1 znamenalo, že faktor nemal prakticky žiaden vplyv a 10, že faktor mal veľmi veľký vplyv.

Obr. Názor expertov na význam faktorov pri radení záznamov, ktoré berie do úvahy Google za rok 2015

Obr. Názor expertov na význam faktorov pri radení záznamov, ktoré berie do úvahy Google za rok 2015

Ako vidíme na obrázku sociálne signály sa z viac ako 90 faktorov umiestnili už na 9. mieste, čo je významný posun v porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami. Je známy fakt, že obrovské množstvo používateľov internetu využíva sociálne siete ako je Facebook, Twitter a YouTube a preto Google nemôže ignorovať tieto signály. Ide o zrejmé ukazovatele, že vaše webové stránky sú dôležité a užitočné pre mnoho ľudí.

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. V dnešnom čísle sme hovorili o dôležitosti sociálnych faktorov pri SEO optimalizácii webového sídla. Zatiaľ čo niektorí zástupcovia Google hovoria,  že sociálne signály majú iba malý vplyv, rôzne štúdie ukázali opak. V skutočnosti, z top 10 metrík, ktoré majú pravdepodobne najväčšiu váhu v Google algoritme, na 9. mieste sú sociálne signály. To znamená, že potrebujete mať silné sociálne postavenie online a využívať Google +1, Facebook, Youtube a ďalšie sociálne siete ako súčasť marketingovej stratégie.


Literatúra


a) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2016-06-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf 
b) Search Engine Ranking Factors 2015. Expert Survey and Correlation Data. In MOZ. [online], [cit. 2016-06-09]. Dostupné na internete: https://moz.com/search-ranking-factors
c) 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them). In TNW News. 3 December, 2014. [online], [cit. 2016-06-09]. Dostupné na internete: http://thenextweb.com/socialmedia/2014/12/03/13-seo-mistakes-easy-make-correct/
d) Zadro, Dario. 2015. How Social Signals Affect Your SEO. In SEJ Search Engine Journal. 6 September 2015. [online], [cit. 2016-06-09]. Dostupné na internete: https://www.searchenginejournal.com/social-signals-affect-seo/135956/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.