Na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. máj 2016 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v  dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle hovorili o dôležitosti minimalizácie duplikovaného obsahu. Vždy platilo, že kvalitný a relevantný obsah je to najdôležitejšie čím pritiahneme používateľov na webové sídlo. Preto by sme sa pri jeho tvorbe mali snažiť o tvorbu originálneho vlastného obsahu a v prípade, že máme ten istý obsah na vlastnom sídle by sme mali na to vyhľadávač upozorniť. V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšiemu problému, ktorým príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez SEO optimalizácie.

Na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie

Dôležitou súčasťou každého vyhľadávacieho nástroja je prieskumový stroj.

Prieskumový stroj môžeme definovať ako systém, ktorý na základe kľúčového slova naformulovaného používateľom  hľadá v databáze alebo indexe a používateľovi oznámi výsledok. Na to, aby sme dokázali plne využiť možnosti prieskumových strojov musíme predovšetkým poznať princíp ich práce. Prieskumový stroj sa skladá zo štyroch základných častí:

 • z robota (spider, crawler, web wanderer a pod.), ktorý monitoruje internet a sťahuje informácie z jednotlivých serverov,
 • vlastnej databázy internetovských zdrojov, 
 • z vyhľadávacieho programu, ktorý na základe požiadavky vyhľadá relevantné stránky,
 • používateľského interfejsu, ktorý umožňuje naformulovať rešeršnú požiadavku. 

Najdôležitejšou časťou vyhľadávača je práve robot, ktorý monitoruje internet a sťahuje informácie z jednotlivých serverov. Robot Google sa nazýva Googlebot. Robot nájdené informácie ukladá do databázy, ktorá sa využíva pri vyhľadávaní informácií. Robot má rád predovšetkým textové informácie, ktoré dokáže prečítať a uložiť do databázy. Preto aj k základným smerniciam pri tvorbe webového sídla patrí požiadavka uprednostniť informačný dizajn pred dizajnom grafickým. Hovorili sme o tom podrobne v článku Ak chcete, aby vaše sídlo malo vysokú návštevnosť, uprednostnite informačný dizajn pred dizajnom grafickým.

Treba si vždy uvedomiť, že čím je viac webové sídlo prístupnejšie pre zrakovo postihnutých používateľov internetu, tým je viac prístupné aj pre robot vyhľadávacieho nástroja. K častým chybám, ktoré môžeme vidieť aj na stránkach slovenského internetu je, že meno firmy, fyzická adresa, prípadne dôležité odstavce sú prístupné iba formou obrázku. Preto je vždy veľmi dôležité, aby v prípade obrázku sme tento vhodne popísali aj na webovej stránke v html kóde prostredníctvom alt textu. Podobne je to aj v prípade navigačného menu. Veľa webových sídiel využíva grafické navigačné menu. Ďaleko lepšie je využívať textové menu, ktoré sa jednoduchšie aktualizuje, rýchlejšie načítava a lepšie pracuje s textovým prehliadačom, prípadne čítačkou obrazovky. Ak sa predsa rozhodneme pre grafické menu, nesmieme zabudnúť na alternatívny popis obrázkov.

Podobné je to aj v prípade používania súborov vo formáte PDF, ktoré robot nedokáže prečítať, ak je to zobrazené formou obrázku. Preto je vždy lepšie zobraziť stránku v HTML kóde. V prípade, že potrebujete zobraziť na stránke PDF formát, používajte ako odkaz čistý text a nie obrázky. Dajte si tiež záležať na vystihujúcom titule dokumentu a SEO priateľskú URL adresu, ako napríklad (http://www.elet.sk/blog/ak-chcete-aby-vase-sidlo-malo-vysoku-navstevnost-uprednostnite-informacny-dizajn-pred-dizajnom-grafickym). Pozornosť treba venovať tiež veľkosti súboru, aby rýchlosť sťahovania súborov a tým aj použiteľnosť bola optimálna.

Záujemcom o hlbšie štúdium problematiky odporúčame výborný článok Janeta Driscolla Millera Are PDFs Optimal For SEO? The Pros And Cons (2014). 

V prospech používania PDF formátov hovoria nasledovné faktory:

 • PDF formát sa veľmi ľahko vytvorí skonvertovaním z wordu. Je to užitočné predovšetkým pre menšie tímy s limitovanými finančnými zdrojmi. Je to výhodné predovšetkým pre tlačové správy, prípadové štúdie, výročné správy a pod.
 • PDF formát obsahuje tiež metadáta ako napríklad titul dokumentu, autora, popis dokumentu, kľúčové slová a pod.
 • PDF dokumenty obsahujú tiež spojenia, ktoré dokáže robot vyhľadávacieho nástroja sledovať.
 • PDF formát už dokážu roboty čítať a indexovať, ale musí byť vytvorený ako čistý text a nie vo forme obrázku, ako sa to často stáva.
 • Pri formáte PDF je tiež zrejmý prvý autor a preto by mal byť uvedený vždy najdôležitejší autor.

Nevýhody používania formátu PDF:

 • Nedostatok navigácie na stránke.
 • Dĺžka PDF dokumentov. Pretože je veľmi jednoduché uložiť dokument ako súbor PDF, tak iba zriedkakedy sa stretávame s tým, že dokumenty PDF sú rozdelené do menších častí. Niekedy môže ísť aj o niekoľko stostranové dokumenty, čo nie je pri SEO optimalizácii ideálne.
 • Nedostatok kontroly organizácie jednotlivých stránok.
 • Pri PDF formáte nemôžeme využiť všetky možnosti štruktúrovania a optimalizácie textu, ako nám ponúka jazyk HTML (napríklad tag ALT v prípade obrázkov).
 • V prípade PDF formátov nemôžeme naplno využiť analytické nástroje webu, ktoré umožňujú zlepšiť nájditeľnosť stránky, ako napríklad Google Analytics. V prípade HTML kódu máme možnosť detailne skúmať správanie návštevníka na stránke, čo nie je vždy možné v prípade formátov PDF.

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. V dnešnom čísle sme hovorili o nevýhode používania príliš veľa dokumentov vo formáte PDF na stránke. Ak už použijeme tieto dokumenty, vždy by sme sa mali snažiť ich použiť vo forme čistého textu a nie vo forme obrázkov. Sú dokumenty, kde sa často používa formát PDF a preto by sme si mali byť vedomí toho, že z hľadiska SEO optimalizácie to nie je vždy ideálny prípad.


Literatúra


a) Makulová, Soňa. 2007. Ak chcete, aby vaše sídlo malo vysokú návštevnosť, uprednostnite informačný dizajn pred dizajnom grafickým. In ELET newsletter. 1. november 2007 [online], [cit. 2016-04-23]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/blog/ak-chcete-aby-vase-sidlo-malo-vysoku-navstevnost-uprednostnite-informacny-dizajn-pred-dizajnom-grafickym
b) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2016-04-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf
c) Miller, Janet Driscoll. 2014. Are PDFs Optimal For SEO? The Pros And Cons. In Search Engine Land, January 23, 2014. [cit. 2016-03-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/are-pdfs-optimal-for-seo-182076
d) 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them). In TNW News. 3 December, 2014. [online], [cit. 2016-03-09]. Dostupné na internete:  http://thenextweb.com/socialmedia/2014/12/03/13-seo-mistakes-easy-make-correct/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.