Nedostatočné pochopenie podstaty PPC a SEO (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. september 2015 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v  dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch. Súvisí to úzko s marketingom prieskumových strojov (Search Engine Marketing - SEM), ktorý sa skladá z dvoch častí:

 1. Z platenej, kedy platíte rovno vyhľadávaču za tzv. platené umiestnenie za určité kľúčové slovo (skupinu slov, frázu).
 2. Z optimalizácie samotného webového sídla pre vyhľadávače tak, aby získal čo najvyššie umiestnenie a tým sa aj zároveň zvýšila jeho návštevnosť.

Aj keď od uverejnenia článku ubehlo viac ako 9 rokov, mnohé zásady SEO ostávajú stále v platnosti. V dnešnom článku si povieme, aké najčastejšie chyby robíme stále pri SEO optimalizácii webových sídiel.

Čo je to optimalizácia webového sídla pre vyhľadávače

V odbornej literatúre sa stretávame s viacerými prístupmi k SEO. Podľa nášho názoru sa nedá SEO chápať iba v úzkom poňatí, ale SEO chápeme ako vedu a umenie zároveň, ktorej cieľom je získať vyššie umiestnenie pre definované kľúčové slová a frázy. Zdôrazňujeme predovšetkým etické princípy SEO optimalizácie, ktoré zdôrazňujú budovanie kvalitného obsahu a dodržiavanie štandardov W3C a zásad informačnej architektúry.

Optimalizácia web stránok pre vyhľadávače pozostáva z viacerých pilierov:

 • systematické budovanie hodnotného obsahu,
 • zabezpečenie bezproblémovej prístupnosti obsahu,
 • štruktúrovanie a riadenie obsahu podľa jednotlivých pilierov informačnej architektúry (metadáta, navigácia, klasifikácia, vyhľadávanie a grafický dizajn),
 • dôsledné dodržiavanie webových štandardov.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V dnešnom čísle elektronického spravodaja si bližšie všimneme prvú chybu, keď sa nedostatočne rozlišuje PPC a SEO.

Nedostatočné pochopenie podstaty PPC a SEO

Princíp Pay Per Click (PPC) spočíva v tom, že inzerent za reklamu platí až vtedy, keď na ňu potenciálny zákazník klikol. Platená reklama patrí k najrýchlejším a k najjednoduchším spôsobom, ako môžeme dosiahnuť pomerne rýchlo viditeľné výsledky v predaji a návštevnosti. Jej výhody oproti klasickým reklamným bannerom a vyhradeným miestam na portáloch sú v tom, že zákazník neplatí za zobrazenie, ale iba za skutočného návštevníka svojej stránky. Veľkou výhodou systémov PPC je, že odkazy sa väčšinou umiestňujú na stránky s relevantným obsahom. Odkaz je teda presne cielený na klientov, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku.

Jeden z najväčších propagátorov tohto systému je vyhľadávač Google alebo Yahoo. V USA investície do PPC predstavujú až 40% investícii do on-line reklamy. Na Slovensku dominujú Google AdWords, Etarget a Facebook Ads.

PPC reklama je oproti iným formám internetového marketingu mimoriadna najmä presnou možnosťou zacielenia reklám. To je možné vďaka rôznym nástrojom a nastaveniam (kľúčové slová, záľuby, umiestnenia atď.), ktoré firmy ako napríklad Google AdWords poskytujú. Je samozrejmé, že sledovacie nástroje vám umožňujú zistiť, aký skutočný predaj generujú webové stránky priamo z reklám. Väčšina systémov posiela mesačné súhrnné výpisy všetkých kľúčových štatistických údajov a dôležitých ukazovateľov.

Na nasledujúcom obrázku vidíme výsledok vyhľadávania pre dotaz „dovolenka na Slovensku“. Veľa používateľov automaticky klikne na prvé záznamy, pričom nemusí ísť o najrelevantnejšie informácie. Ak sa bližšie pozrieme na nájdené záznamy tak vidíme, že pri prvých troch záznamoch je uvedená informácia, že sa jedná o reklamu. Podobne je to aj v pravom stĺpci.

Obr. Výsledok vyhľadávania na dotaz „dovolenka na Slovensku“

Obr. Výsledok vyhľadávania na dotaz „dovolenka na Slovensku“

Túto skutočnosť by si mali uvedomovať aj firmy, ktoré zadávajú PPC reklamu. PPC reklama býva najčastejšie umiestňovaná vo vyhľadávači Google, na Facebooku a samozrejme na YouTube. Jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré rozhodujú o úspechu  reklamy je presné nastavenie. Čím presnejšie svoju kampaň nastavíte, tým skôr nájde svojho adresáta. Preto sa odporúča starostlivý výber kľúčových slov a fráz a neustále vyhodnocovanie kampane na základe analytických nástrojov, ktoré máme k dispozícii. PPC reklama je veľmi účinná forma internetového marketingu v prípade, že webové sídlo nedosahuje popredné umiestnenie pre dané kľúčové slovo alebo frázu.

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. Pri dnešnom enormnom náraste webových sídiel stále viac platí, že stránku, ktorú nikto nenájde ani nikto neprečíta. SEO je veda a umenie zároveň, ktorej zvládnutie si vyžaduje množstvo času, úsilia, ale aj pokusov a omylov. Vyvíja sa v čase, v súčasnosti ju stále viac ovplyvňuje fenomén sociálnych sietí. V dnešnom článku sme sa venovali prvej chybe pri SEO optimalizácii, ktorá spočíva v tom, že sa nerozlišuje medzi PPC a SEO. V mnohých prípadoch, hlavne ak chceme zvýšiť povedomie značky, prípadne zvýšiť predaj, sa PPC reklama vyplatí. Existuje veľké množstvo nástrojov a systémov, ktoré dokážu takýto typ reklamy efektívne manažovať a monitorovať. O ďalších chybách pri SEO optimalizácii webových sídiel budeme hovoriť v budúcom čísle elektronického spravodaja. 


Literatúra


a) Makulová, Soňa. 2006. Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO. In ELET newsletter. 2. február 2006 [online], [cit. 2015-08-09]. Dostupné na internete http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=preco-musime-optimalizovat-webove-sidla-pre-vyhladavace-alebo-co-je-seo 
b) Tolentino, Jamie. 2014. 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them). In TNW News. 3 December, 2014. [online], [cit. 2015-08-09]. Dostupné na internete:  http://thenextweb.com/socialmedia/2014/12/03/13-seo-mistakes-easy-make-correct/ 
c) Pay per click. In Wikipédia. Slobodná encyklopédia. [online], [cit. 2015-08-09]. Dostupné na internete:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.