Očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. október 2015 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v  dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch. Súvisí to úzko s marketingom prieskumových strojov (Search Engine Marketing - SEM), ktorý sa skladá z dvoch častí:

 1. Z platenej, kedy platíte rovno vyhľadávaču za tzv. platené umiestnenie za určité kľúčové slovo (skupinu slov, frázu).
 2. Z optimalizácie samotného webového sídla pre vyhľadávače tak, aby získal čo najvyššie umiestnenie a tým sa aj zároveň zvýšila jeho návštevnosť.

Aj keď od uverejnenia článku ubehlo viac ako 9 rokov, mnohé zásady SEO ostávajú stále v platnosti. V dnešnom článku si povieme, aké najčastejšie chyby robíme stále pri SEO optimalizácii webových sídiel.

Čo je to optimalizácia webového sídla pre vyhľadávače

V odbornej literatúre sa stretávame s viacerými prístupmi k SEO. Podľa nášho názoru sa nedá SEO chápať iba v úzkom poňatí, ale SEO chápeme ako vedu a umenie zároveň, ktorej cieľom je získať vyššie umiestnenie pre definované kľúčové slová a frázy. Zdôrazňujeme predovšetkým etické princípy SEO optimalizácie, ktoré zdôrazňujú budovanie kvalitného obsahu a dodržiavanie štandardov W3C a zásad informačnej architektúry.

Optimalizácia web stránok pre vyhľadávače pozostáva z viacerých pilierov:

 • systematické budovanie hodnotného obsahu,
 • zabezpečenie bezproblémovej prístupnosti obsahu,
 • štruktúrovanie a riadenie obsahu podľa jednotlivých pilierov informačnej architektúry (metadáta, navigácia, klasifikácia, vyhľadávanie a grafický dizajn),
 • dôsledné dodržiavanie webových štandardov.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel. Nedostatočné pochopenie podstaty PPC a SEO zaoberali prvou chybou, kedy používatelia nerozlišujú princíp PPC a SEO. V dnešnom čísle si ukážeme, že kým sa SEO optimalizácia prejaví aj na nových sídlach, uplynie určitý čas.

Očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach

V prípade webových sídiel s novou doménou je chybné očakávanie, že sa optimalizácia webového sídla okamžite prejaví aj na novom sídle. Predovšetkým Google, ale aj ďalšie vyhľadávače berú do úvahy históriu webového sídla, ako dlho je zaregistrovaná jeho doména, čo veľmi úzko súvisí aj s kredibilitou a autoritou webového sídla. Podrobne sme o tom písali v článku Význam dôvery a autority na SEO optimalizáciu webových sídiel (Makulová 2013). S dôveryhodnou autoritou veľmi úzko súvisí aj autorita domény. Venovali sme sa jej podrobne v článku Viete aký má význam pre Vaše sídlo autorita domény? (Makulová 2010). Autoritu domény popisujú niektorí autori ako kombináciu popularity, dôležitosti, veku domény a dôveryhodnosti, ktorú vypočítajú prieskumové stroje, pričom berú do úvahu aj spojenia vedúce na stránku. Treba si uvedomiť, že autoritu domény webového sídla môžeme prirovnať aj k autorite experta v reálnom svete. Jediným rozdielom je, že v prípade webového sídla sa vyhľadávacie nástroje dívajú na každú stránku webového sídla ako jedinečné mikrosídlo. Preto má aj každá stránka webového sídla iný PageRank, ktorý záleží od dátumu vytvorenia stránky.

S dôveryhodnou autoritou úzko súvisí aj PageRank a predovšetkým TrustRank webového sídla. O TrustRanku webového sídla sme písali v článku TrustRank ako faktor dôveryhodnosti stránky a jeho význam pri hodnotení spojení na stránke z hľadiska SEO optimalizácie (Makulová 2010). Koncept TrustRanku je založený na predpoklade, že dobré stránky málokedy odkazujú na zlé stránky a zlé stránky často odkazujú na dobré stránky v snahe zvýšiť si svoje skóre. Odborníci na SEO optimalizáciu sa zhodujú, že dôveryhodnosť a autorita domény sa stáva jedným z najdôležitejších faktorov pri SEO optimalizácii.

Preto je častou chybou očakávanie, že po SEO optimalizácii webového sídla s novou značkou sa okamžite prejaví aj na umiestnení vo výsledkoch vyhľadávania. Preto by sa hlavne zo začiatku mala zlepšovať viditeľnosť webového sídla PPC reklamou a pravidelne monitorovať SEO aktivity niektorým z nástrojov, akým je napríklad SEO PowerSuite’s Domain Analysis.

Tento nástroj umožňuje podrobne monitorovať SEO aktivity ako aj silu domény webového sídla. Na nasledujúcom obrázku vidíme silu domény webového sídla spoločnosti ELET s. r.o. Ako vidíme, sila domény je 4,01 zo stupnice 1 – 10. Sila domény sa vypočíta na základe viacerých faktorov, pričom do úvahy sa berie vek domény, počet spätných spojení, sociálne signály a ďalšie dôležité faktory. Pre porovnanie vidíte na druhom obrázku silu domény webového sídla Facebook, ktorá je 9,77.

Obr. Sila domény spoločnosti ELET s r.o. pomocou nástroja SEO PowerSuite’s Domain Analysis

Obr. Sila domény spoločnosti ELET s r.o. pomocou nástroja SEO PowerSuite’s Domain Analysis

Obr. Sila domény spoločnosti Facebook pomocou nástroja SEO PowerSuite’s Domain Analysis

Obr. Sila domény spoločnosti Facebook pomocou nástroja SEO PowerSuite’s Domain Analysis

Na nasledujúcom obrázku vidíme, že pri sile domény sa stále viac berie do úvahy popularita v rámci sociálnych sietí. Býva viac menej pravidlom, že záznamy na prvých miestach sú podporované sociálnymi sieťami.

Obr. Nástroj SEO PowerSuite’s Domain Analysis berie do úvahy a popularitu webového sídla v rámci sociálnych sietí

Obr. Nástroj SEO PowerSuite’s Domain Analysis berie do úvahy a popularitu webového sídla v rámci sociálnych sietí

Uvedený nástroj umožní získať množstvo užitočných informácií o sile domény webového sídla. Sila domény je na stupnici od 1 do 10. pri výpočte sa berie do úvahy PageRank stránky, počty spätných spojení, sociálne signály, indexovanie prieskumovými strojmi, zahrnutie v katalógoch a mnohé ďalšie ranking faktory.

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. Hlavne pri nových webových sídlach nemôžeme očakávať, že sa SEO úsilie prejaví okamžite a preto je dôležité využívať aj iné marketingové nástroje, predovšetkým platenú reklamu. Existuje veľké množstvo nástrojov a systémov, ktoré dokážu takýto typ reklamy efektívne manažovať a monitorovať. O ďalších chybách pri SEO optimalizácii webových sídiel budeme hovoriť v budúcom čísle elektronického spravodaja.


Literatúra


a) Makulová, Soňa. 2013. Význam dôvery a autority na SEO optimalizáciu webových sídiel. In ELET newsletter. 1. jún 2013 [online], [cit. 2015-09-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=vyznam-dovery-a-autority-na-seo-optimalizaciu-webovych-sidiel
b) MAKULOVÁ, S. 2010. Viete aký má význam pre Vaše sídlo autorita domény? In ELET newsletter. 1. marec 2010 [online], [cit. 2013-09-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=viete-aky-ma-vyznam-pre-vase-sidlo-autorita-domeny. ISSN 1338-0419
c) Tolentino, Jamie. 2014. 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them). In TNW News. 3 December, 2014. [online], [cit. 2015-08-09]. Dostupné na internete:  http://thenextweb.com/socialmedia/2014/12/03/13-seo-mistakes-easy-make-correct/
d) Pay per click. In Wikipédia. Slobodná encyklopédia. [online], [cit. 2015-09-09]. Dostupné na internete:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.