Dalšie naše služby

Prístupnosť diskusných fór

Mgr. Andrea Hrčková, PhD. 16. september 2014 v kategórii Použiteľnosť a prístupnosť

Diskusné fóra sú na webovom sídle miestom pre cennú spätnú väzbu od používateľov, ale aj lepšiu nájditeľnosť. V prípade, že ste sa rozhodli ich na stránku začleniť, je dôležité pamätať aj na zásady ich prístupnosti. Vo všeobecnosti sa pri tomto type sociálneho média otázky prístupnosti zanedbávajú, aj napriek tomu, že ich cieľom a účelom je spájať ľudí s aj bez znevýhodnenia. Všeobecnými štandardami pre prístupnosť sme sa venovali v minulých článkoch. Teraz sa zastavíme iba pri problémoch, s ktorými sa znevýhodnení používatelia najčastejšie stretávajú v diskusných fórach.

Problémy pri prihlasovaní

Tak ako aj na ostatných webových sídlach, aj v diskusných fórach spôsobuje problémy pri prihlasovaní obrázková captcha, ktorá síce zastavuje spamujúcich robotov, ale bráni v registrácii aj nevidiacim používateľom. Aby neboli znevýhodnení, odporúča sa použiť radšej logickú captchu (napr. odpoveď na otázku, koľko je 4+4) alebo captchu so zvukovou alternatívou. Práve Captcha je jedným z dôvodov, prečo aj dnes nevidiaci používatelia využijú radšej mailing list ako diskusné fórum (Zehe 2009).

Prezeranie príspevkov

Aj čítanie príspevkov na diskusnom fóre môže byť pre nevidiacich používateľov problematické a pomalé.  Nie vždy majú totiž umožnené preskakovať príspevky, ktoré si prezerať nechcú. Problém odpadá, ak je každá z odpovedí v html kóde označená nadpisom h1 - h6 (Zehe 2009). To neplatí pre fóra pod článkami, kde nie je dôležité členiť príspevky do nadpisov h1 - h6, pretože sa v diskusii stále jedná o tú istú tému, ktorou je článok. Niektoré témy v redakčných systémoch ako napríklad phpBB3 už nadpisy pre jednotlivé komentáre umožňuje.

Obr. 1 Odpoveď označená nadpisom h3 v komunite phpBB

Obr. 1 Odpoveď označená nadpisom h3 v komunite phpBB

Bohužiaľ sú stále niektoré fóra tvorené v podobe tabuliek, pričom každá správa je umiestnená v samostatnom riadku. Tabuľky by sa podľa Blind friendly web (2012) nemali na stránke používať, ak je možné informácie zobraziť aj iným spôsobom. Navigácia v tabuľkách je pre nevidiacich používateľov náročná, pričom vyžaduje prácu oboch rúk.

Obr. 2 Tabuľky na príspevky vo fóre delphipraxis.net

Obr. 2 Tabuľky na príspevky vo fóre delphipraxis.net

Ťažko riešiteľnou prekážkou prístupnosti je podľa Newsgrail (2009) obsah tvorený používateľmi v multimediálnej podobe, ktorý sa na fórach objavuje stále častejšie. Alternatívny textový ekvivalent videa alebo obrázku nie je možné získať bez toho, aby ho sám autor poskytol. Všetko, čo môžu vlastníci urobiť, je požiadať ho, aby obrázok textovo aj popísal. Ide o činnosť navyše, takže ak je táto možnosť dobrovoľná, väčšina používateľov ju ignoruje, ak je povinná, fórum opúšťajú (Newsgrail 2009).

Problematické prispievanie

Nevidiaca používateľka Willyard (Zehe 2009) dodáva, že problematické býva niekedy príspevok aj odoslať kvôli neštandardným formulárom pre prispievanie a množstvu použitých ikôn v nich. Napríklad skupina paperbackswap.com je nešťastným príkladom s neprístupným príspevkovým formulárom. Willyardová uvádza, že kvôli tomuto problému ako znevýhodnená prispieva do diskusií iba v tých najnutnejších prípadoch.

Obr. 3 Zbytočné množstvo ikon v editore diskusnej skupiny ho zneprístupňujú

Obr. 3 Zbytočné množstvo ikon v editore diskusnej skupiny ho zneprístupňujú

Detaily znižujúce používateľský zážitok aj prístupnosť

Keďže väčšina diskutérov nezvykne uverejňovať vlastné fotografie, ich ilustrovaná verzia, t.j. avatar môže byť pri komunikácii cez diskusné fórum istou náhradou, umožňujúcou pohľad z očí do očí. Taktiež pre používateľov slúži ako prostriedok pre vyjadrenie vlastnej identity. Problémom je, ak na seba používatelia upozorňujú rýchlo blikajúcimi avatarmi. Ak totiž nejaký prvok na webovej stránke bliká rýchlejšie ako jedenkrát za sekundu, môžu mať problém najmä epileptici.

Reklamy sú najmä pre samostatné diskusné fóra možnosťou vykrytia nákladov, spojených s ich prevádzkou. Na vyskakujúce bloky reklamy sú používatelia citliví vo všeobecnosti, no ak sa s nimi stretne napríklad nevidiaci používateľ, môže mať problém s ich odstránením. Ak reklamu vo fóre potrebujeme umiestniť, túto formu určite vylúčme.

Prístupnosť v rôznych typoch zariadení

Prístupnosť diskusných skupín sa netýka iba bezproblémového prístupu znevýhodnených používateľov, ale aj kvalitného zobrazenia v rôznych typoch výstupných zariadení. S nástupom mobilných zariadení s prístupom na internet (smartfónov) sa stal dôležitý nielen prístup z rôznych prehliadačov, ale aj mobilná verzia stránky, prípadne prístup cez aplikácie.

Na čo treba pamätať pri tvorbe prístupných fór?

Predtým, ako na svoju stránku umiestnite diskusné fórum, zodpovedzte si nasledujúce otázky. V prípade ich kladného zodpovedania oslovíte širšiu verejnosť používateľov, čo sa odrazí na návštevnosti webového sídla:

  • Nevyžaduje skupina pri registrácii captchu? Ak áno, má Captcha zvukovú alebo logickú textovú alternatívu?
  • Sú príspevky členené pomocou nadpisov h1- h6 v kóde?
  • Nie sú príspevky v podobe tabuľky, označovanej v zdrojovom kóde ako <frame>?
  • Používa skupina štandardný WYSIWYG formulár na vkladanie príspevku bez nadbytočných ikon?
  • Má používateľ možnosť pridať textový popis obrázkov?
  • Nachádzajú sa alternatívne popisy aj pri obrázkoch (napr. ikonách) a hodnotiacich skriptoch na stránke?
  • Nie sú v skupine vyskakovacie okná (napríklad reklamy?)
  • Neblikajú avatary a iné obrázky v skupine rýchlejšie ako jedenkrát za sekundu?
  • Majú používatelia možnosť prehliadať fórum v smartfóne? (napr. v aplikácii Tapatalk, mobilná verzia)

Použitá literatúra


a) Blind Friendly Web pravidlá. 2012. [online]. In: Blind Friendly Web, 2012. [cit. 2. 6. 2013]. Dostupné na: http://blindfriendly.unss.sk/blind-friendly-web-navod.php
b) NEWSGRAIL. 2009. Accessibility of Social Networking Sites (diskusný príspevok). [online]. In: Accessify forum, 2009. [cit. 1. 4. 2013]. Dostupné na: http://www.accessifyforum.com/viewtopic.php?t=14039
c) ZEHE, M. 2009. Why are web forums so unpopular with the blindness community? [online]. [cit. 1. 4. 2013]. Dostupné na:
http://www.marcozehe.de/2009/04/07/why-are-web-forums-so-unpopular-with-the-blindness-community/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Použiteľnosť a prístupnosť

Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. jún 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Prístupný web (nielen) pre dyslektikov

2. február 2011

Dyslexia nie je diagnóza, ktorá by úplne vylučovala prezeranie webu. Dyslektici si surfujú po webe a vyhľadávajú informácie bežného života, ako otváracie hodiny v banke, či spravodajstvo, rovnako ako bežní používatelia, no v menšej miere. Majú problém so...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.