Sociálne signály ako jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 2.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. máj 2014 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Každý rok SEO špecialisti skúmajú, ako sa mení algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch a podľa toho prispôsobujú aj svoju stratégiu a taktiku. V predchádzajúcom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Sociálne signály ako jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 1. zaoberali významom sociálnych signálov podľa výskumnej štúdie Marcusa Tobera, Leonharda Henniga a Daniela Furcha SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013. V štúdii sú podrobne rozobrané nasledujúce faktory:

 • kódovanie na stránke,
 • obsah stránky,
 • spojenia vedúce na stránku,
 • sociálne signály,
 • faktor značky,
 • úloha wikipédie.

Výskum bol uskutočnený spoločnosťou Searchmetrics, ktorá agreguje každý mesiac obrovské množstvo dát so snahou odpovedať na otázku: Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby sme získali vysokú pozíciu pri radení záznamov vo vyhľadávači Google? V dnešnom článku sa budeme ďalej podrobnejšie zaoberať sociálnymi signálmi, ktoré hrajú stále väčšiu úlohu pri radení záznamov na stránke.

Význam sociálnych signálov

Dnes je viac ako isté, že sociálne siete zohrávajú stále väčšiu úlohu pri SEO optimalizácii. Webové sídla umiestnené na popredných pozíciách v Googli majú veľký počet sociálnych signálov. V podstate to znamená, že ich zdieľa a páčia sa veľa ľuďom, majú veľa komentárov, nachádzajú sa v Google + majú veľa tweetov. Medzi najznámejšie sociálne siete patrí Facebook, Twitter a Google +. K sociálnym sieťam patria aj služby zdieľania videa na YouTube a Vimeo, sieť profesionálnych kontaktov LinkedIn,  zdieľanie obrázkov Instagram, Pinterest, Picasa a Flickr, geolokalizačná služba FourSquare a zdieľanie prezentácií SlideShare.

Obrázok - Význam sociálnych signálov
Obr. Význam sociálnych signálov (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Ako vidíme na obrázku do úvahy prichádzajú predovšetkým nasledujúce sociálne signály, ktoré uvádzame podľa poradia ich dôležitosti:

 • Google+1  0,40
 • Zdieľanie na Facebooku 0,34
 • Celkový počet Facebookov 0,34
 • Komentáre na Facebooku 0,33
 • Páči sa mi na Facebooku 0,31
 • Pinterest 0,29
 • Tweety 0,28

Význam Google +1 ako nový ranking faktor

Ako vidíme na obrázku, jeden z najväčších vplyvov na radenie záznamov má nová sociálna sieť Google +1, ktorá zaznamenala enormný nárast členov a tiež aktivít.
O význame sociálnej siete Google +1 sme písali v článkoch Sociálne signály a Google plus ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011 a Služba Google + 1 ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011.  Dôležitosť sociálnych signálov si veľmi dobre uvedomil aj Google a preto už v júni 2011 predstavil Google +. O význame služby Google + svedčí nasledovný obrázok.

Obrázok - Priemer umiestnenia

Obr. Priemer umiestnenia pri sčítaní signálov Google + (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Ako vidíme na obrázku, jednoznačne na prvých umiestneniach v Googli sa nachádzajú sídla, ktoré sú zdieľané v sieti Google +. Jedno je isté, že sociálna sieť Google + sa vyznačuje enormným nárastom a preto bude zaujímavé sledovať jej súboj s najväčším konkurentom Facebookom. Za týmto cieľom boli uskutočnené niektoré štúdie s otázkou: Kedy sociálna sieť Google + predbehne Facebook, súčasného lídra v sociálnych médiách? Zaujímavá bola otázka, kde sa pýtali kedy a nie či vôbec sa to stane. Pri výskume sa brali do úvahy údaje za posledných 6 mesiacov a to aktivity jej členov v podobe zdieľaní (sharov na Facebooku) a „+1“ (na Google +). Na nasledujúcom grafe vidíme výsledky analýzy.

Obrázok - Nárast FB a Google+

Obr. Nárast v percentách a v absolútnych číslach Facebooku a Google +
(prevzaté z
http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Facebook shares vs. + 1 ‒ predpokladaný nárast v %
(prevzaté z
http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Záver: Ako vidíme na obrázku, vo februári 2016 by mal Google + predbehnúť Facebook ak porovnávame počet sharov a +1 siete Google +.

Záver

Zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi sociálne siete sa podieľali iba veľmi malým percentom na radení výsledkov zo záznamov, v súčasnosti hrajú veľmi významnú a nezabudnuteľnú úlohu. Týka sa to prakticky všetkých sociálnych sietí. O sociálne siete je vhodné sa pravidelne starať, najmä o Facebook, Twitter a Google+. Odporúča sa vytvoriť si konto na najznámejších sociálnych sieťach a vyplniť nadpis, popis (zamerajte sa na kvalitný popis, kde jasne uvediete, čím sa zaoberáte) a vložiť zopár príspevkov. Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude ďalej tento vývoj uberať. Určite budeme svedkami v najbližšej dobe mnohých prekvapení.


Literatúra


a) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2014-02-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
b) MAKULOVÁ, S. 2011. Sociálne signály a Google plus ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011. In ELET newsletter. 1. október 2012 [online], [cit. 2014-04-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=socialne-signaly-a-google-plus-ako-jeden-z-klucovych-faktorov-seo-optimalizacie-za-rok-2011
c) Tober, M.- Hennig, L. – Furch, D.:  White paper: “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” © Searchmetrics. Google USA. [online] [cit. 2014-02-09]Dostupné na internete: http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.