Úloha wikipédie ako jedného z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. júl 2014 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Každý rok SEO špecialisti skúmajú, ako sa mení algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch a podľa toho prispôsobujú aj svoju stratégiu a taktiku. V predchádzajúcom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Faktor značky ako jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013 zaoberali významom značky podľa výskumnej štúdie Marcusa Tobera, Leonharda Henniga a Daniela Furcha SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013. V štúdii sú podrobne rozobrané nasledujúce faktory:

  • kódovanie na stránke,
  • obsah stránky,
  • spojenia vedúce na stránku,
  • sociálne signály,
  • faktor značky,
  • úloha wikipédie.

Výskum bol uskutočnený spoločnosťou Searchmetrics, ktorá agreguje každý mesiac obrovské množstvo dát so snahou odpovedať na otázku: Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby sme získali vysokú pozíciu pri radení záznamov vo vyhľadávači Google? V dnešnom článku sa budeme ďalej podrobnejšie zaoberať úlohou wikipédie, ktorá hrá stále väčšiu úlohu pri radení záznamov na stránke.

Význam wikipédie

Wikipédia je internetová encyklopédia s otvoreným obsahom, ktorá je sponzorovaná neziskovou organizáciou Wikimedia Foundation a ktorú možno slobodne upravovať a čítať. Má 287 nezávislých jazykových vydaní vrátane slovenského a najrozsiahlejšieho anglického. Wikipédia obsahuje popri článkoch encyklopedického typu aj články podobajúce sa almanachu, atlasu či stránky aktuálnych udalostí. Wikipédia je jedným z najpopulárnejších zdrojov informácií na webe s približne 13 miliardami zobrazení mesačne.

Wikipédia obsahuje viac než 24 miliónov článkov. Najviac článkov je písaných v angličtine (4 100 000), v nemčine (1 500 000) a vo francúzštine (1 300 000). Wikipédia bola spustená 15. januára 2001 ako doplnok k expertmi písanej Nupedii. So stále rastúcou popularitou sa Wikipédia stala podhubím pre sesterské projekty ako Wikislovník (Wiktionary), Wikiknihy (Wikibooks) a Wikinoviny (Wikinews). Jej články sú upravované dobrovoľníkmi vo wiki štýle, čo znamená, že články môže meniť v podstate hocikto. Wikipediáni presadzujú politiku „nestranný uhol pohľadu“ (NPOV). Podľa nej sú relevantné názory ľudí sumarizované bez ambície určiť objektívnu pravdu. Vzhľadom na to, že Wikipédia presadzuje otvorenú filozofiu, jedným z jej najväčších problémov je vandalizmus a nepresnosť (Wikipédia 2014).

Význam wikipédie pri radení záznamov

V rámci štúdie je jasné, že úloha wikipédie pri radení záznamov rastie. V mnohých prípadoch hlavne pri informačných kľúčových slovách sa záznamy z wikipédie umiestňujú na prvom, prípadne druhom mieste. Uvedenú skutočnosť už rozoberal Sam Silverwood-Cope v článku Wikipedia: Page one of Google UK for 99% of searches (2012).

S cieľom ukázať dominanciu wikipédie vo výsledkoch vyhľadávania uskutočnili vyhľadávanie v Google UK. Vyhľadávali 1000 kľúčových slov, pričom použili náhodný generátor kľúčových slov podľa podstatných mien. Wikipédia je na prvej strane v 99% vyhľadávaní podstatných mien a na prvej pozícii v Googli pre 56% vyhľadávaní. 96% vyhľadávaní malo wikipédiu na prvej až piatej pozícii v Googli.

Obr. 96% vyhľadávaní sa umiestnilo na prvých piatich pozíciách prevzaté z http://www.intelligentpositioning.com/blog/2012/02/wikipedia-page-one-of-google-uk-for-99-of-searches/

Obr. 96% vyhľadávaní sa umiestnilo na prvých piatich pozíciách prevzaté z http://www.intelligentpositioning.com/blog/2012/02/wikipedia-page-one-of-google-uk-for-99-of-searches/

Uskutočnili sme úplne náhodný experiment, vo vyhľadávači Google sme zadali najprv slovo Univerzity Komenského a potom slovo Bratislava. V prípade Univerzity Komenského sa záznam z wikipédie nachádzal na treťom mieste, hneď po oficiálnych webových sídlach a v prípade Bratislavy sa záznam wikipédie nachádzal na druhom mieste hneď po oficiálnej stránke mesta Bratislavy.

Obr. V prípade Univerzity Komenského sa záznam z wikipédie nachádzal na treťom mieste

Obr. V prípade Univerzity Komenského sa záznam z wikipédie nachádzal na treťom mieste

Obr. V prípade vyhľadávania Bratislavy sa záznam z wikipédie nachádzal na druhom mieste

Obr. V prípade vyhľadávania Bratislavy sa záznam z wikipédie nachádzal na druhom mieste

Odpoveď na otázku, prečo sú záznamy z wikipédie umiestňované na popredných pozíciách nájdeme v článku SEO Analysis: Why Does Wikipedia Rank So Well?. Ide predovšetkým o nasledujúce faktory autorita domény (98 zo 100 pri lište SEOMoz), kvalita obsahu (napriek mnohým výčitkám je často obsah porovnávaný k svetoznámej Encyklopédii Britannica), štruktúra wikipédia zodpovedá zásadám SEO, množstvo interných a externých prepojení.

Záver

Ako sme si demonštrovali na viacerých príkladoch a výskumoch, význam wikipédie ako ranking faktora neustále rastie. Wikipédia ako internetová encyklopédia s otvoreným obsahom je jedným z najpopulárnejších zdrojov informácií na webe s približne 13 miliardami zobrazení mesačne. Google pripisuje záznamom z wikipédie vysokú dôležitosť, pretože spĺňajú väčšinu kritérií, ktorým prisudzuje význam pri radení záznamov.


Literatúra


a) Silverwood-Cope, Sam. 2012. Wikipedia: Page one of Google UK for 99% of searches. In Intelligent Positioning. February 8th 2012. [online], [cit. 2014-06-09]. Dostupné na internete: http://www.intelligentpositioning.com/blog/2012/02/wikipedia-page-one-of-google-uk-for-99-of-searches/
b) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2014-06-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
c) Tober, M.- Hennig, L. – Furch, D.:  White paper: “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” © Searchmetrics. Google USA. [online] [cit. 2014-06-09]Dostupné na internete: http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/
d) Wikipédia. In Wikipédia. Slobodná ancyklopédia. [cit. 2014-06-09]. Dostupné na internete: http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.