Uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. november 2015 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v  dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch. Súvisí to úzko s marketingom prieskumových strojov (Search Engine Marketing - SEM), ktorý sa skladá z dvoch častí:

 1. Z platenej, kedy platíte rovno vyhľadávaču za tzv. platené umiestnenie za určité kľúčové slovo (skupinu slov, frázu).
 2. Z optimalizácie samotného webového sídla pre vyhľadávače tak, aby získal čo najvyššie umiestnenie a tým sa aj zároveň zvýšila jeho návštevnosť.

Aj keď od uverejnenia článku ubehlo viac ako 9 rokov, mnohé zásady SEO ostávajú stále v platnosti. V dnešnom článku si povieme, aké najčastejšie chyby robíme stále pri SEO optimalizácii webových sídiel.

Čo je to optimalizácia webového sídla pre vyhľadávače

V odbornej literatúre sa stretávame s viacerými prístupmi k SEO. Podľa nášho názoru sa nedá SEO chápať iba v úzkom poňatí, ale SEO chápeme ako vedu a umenie zároveň, ktorej cieľom je získať vyššie umiestnenie pre definované kľúčové slová a frázy. Zdôrazňujeme predovšetkým etické princípy SEO optimalizácie, ktoré zdôrazňujú budovanie kvalitného obsahu a dodržiavanie štandardov W3C a zásad informačnej architektúry.

Optimalizácia web stránok pre vyhľadávače pozostáva z viacerých pilierov:

 • systematické budovanie hodnotného obsahu,
 • zabezpečenie bezproblémovej prístupnosti obsahu,
 • štruktúrovanie a riadenie obsahu podľa jednotlivých pilierov informačnej architektúry (metadáta, navigácia, klasifikácia, vyhľadávanie a grafický dizajn),
 • dôsledné dodržiavanie webových štandardov.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel. Očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach zaoberali druhou chybou, kedy používatelia očakávali, že SEO optimalizácia sa prejaví okamžite aj na nových sídlach, ktoré ešte nemajú vybudovanú silnú doménu a autoritu. V dnešnom čísle si ukážeme, že je veľmi zlé, ak sa uprednostňujú lacné SEO služby, ktoré využívajú zakázané techniky.

Uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky

O zakázaných technikách SEO optimalizácie webových sídiel sme písali v článku Zakázané techniky SEO optimalizácie webových sídiel (Makulová 2013).

V praxi sa často stretávame so snahami dostať webovú stránku na popredné priečky vo vyhľadávaní využitím nečestných techník, ktoré klamú prieskumové stroje. Ich cieľom je, aby prieskumový stroj získal dojem, že stránka je kvalitná, hodnotná a relevantná pre určité kľúčové slová alebo frázy. Jednotlivé prieskumové stroje so spamom bojujú a uplatňujú penalizáciu. V závislosti od druhu použitej zakázanej techniky znižujú ranking danej stránky, v extrémnych prípadoch ju natrvalo vylúčia z indexu.

Veľa vlastníkov webových sídiel zažilo doslovný šok v novembri 2003, keď Google zmenil svoj algoritmus pod názvom Florida Update. Veľa webových sídiel bolo penalizovaných za klamanie vyhľadávačov a stratilo popredné pozície, prípadne boli vylúčené z indexu. Bývalo zvykom, že aktualizácii indexu sa dávali podobné mená ako hurikánom a táto aktualizácia sa stala známou ako "Florida". Florida Update znamenala pre niektoré webové sídla hotovú katastrofu. Aj keď sa držali v top pozícii mnohé mesiace, niektoré vzhľadom na neetickú optimalizáciu jednoducho zmizli z výsledkov vyhľadávania. Najväčšou zmenou v súvislosti s Florida Update bolo, že výsledky vyhľadávania pre kľúčové slovo alebo frázu sa určovali podľa inej metodológie. Podľa niektorých teórií Google zaviedol tzv. SEO filter. Onedlho po zavedení Florida Update mesačná aktualizácia indexu alebo tzv. Google Dance prestal existovať na mesačnej báze. Samozrejme, že Google neustále pracuje na zdokonaľovaní svojho algoritmu na základe najnovších algoritmov. Odporúča sa pravidelne sledovať Periodickú tabuľku SEO ranking faktorov.

K najčastejším príčinám, za ktoré sú webové sídla penalizované patria:

 • K významný porušeniam patrí plytký obsah (thin content). Ako odpoveď na túto techniku spamu predstavil Google vo februári 2011 Panda Update. Google Panda Update vychádza zo sofistikovaného algoritmu využívajúceho umelú inteligenciu. Odborníci na kvalitu webových sídiel  testovali tisícky sídiel na základe ich kvality, dizajnu, kredibility, rýchlosti a mnohých ďalších kritérií. Stručne povedané, internet je doslova prehltený novými webovými sídlami s pomerne nízkou kvalitou a Panda Update predstavuje riešenie tohoto problému. Treba si uvedomiť, že Panda Update nepredstavuje úplne nový algoritmus, ale iba faktor, ktorý má vplyv na radenie záznamov a bol pridaný k existujúcemu algoritmu. Je to vlastne filter, ktorý detekuje webové sídla s nízkou kvalitou. O Panda Update sme písali v článku Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011 (Makulová 2012).
 • Cloaking – ide o neetickú metódu SEO optimalizácie. Existujú dve rôzne verzie stránky, pričom je jedna určená pre používateľov a druhá pre roboty prehliadačov. Táto má množstvo kľúčových slov a textu, čím sa dá dosiahnuť lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Doorway pages a presmerovania - ide o vstupnú bránu k webovému sídlu, ktorá je vytvorená výlučne pre prieskumový stroj (určitá forma cloakingu). Je špeciálne optimalizovaná pre konkrétne kľúčové slová, aby zabezpečila dobré umiestnenie. Keďže je určená len pre prieskumový stroj (pre každý prieskumový stroj sa zvykne robiť jedinečná doorway page šitá na mieru), používateľ ju nevidí. Pri vyžiadaní stránky pošle server najprv doorway page, ktorá je však hneď presmerovaná na žiadanú stránku, takže si to používateľ vôbec nevšimne. Presmerovanie môže byť realizované cez refresh meta tag (väčšina robotov neindexuje stránky, na ktoré vedie presmerovanie nastavené na menej ako 10 sekúnd) alebo JavaScript.
 • Keyword stuffing (príliš časté opakovanie kľúčových slov)patrí k staršej technike spamu. V minulosti vyhľadávače hodnotili relevanciu stránky najmä podľa toho, koľko kľúčových slov obsahovala. Tento fakt sa začal zneužívať a namiesto kvalitného obsahu sídla obsahovali iba množstvo populárnych kľúčových slov. Text na stránke by mal vždy vychádzať z potrieb používateľov, a preto by mal byť zrozumiteľný a ľahko čitateľný. Príliš časté opakovanie kľúčových slov znižuje kvalitu textu, a preto sa po presiahnutí určitej hustoty kľúčového slova hodnotenie stránky znižuje. 
 • Skrytý text – ide o jednu z najstarších techník spamu. Tento text  tvoria väčšinou dokola sa opakujúce kľúčové slová, ktoré môžu byť skryté na pozadí (farba textu je rovnaká ako pozadie), v tagu <noframes> (používateľ ho nevidí, prieskumový stroj však áno), v skrytých poliach (polia, ktoré majú atribút type = hidden) alebo v skrytých vrstvách (kaskádové štýly umožňujú prekrývať vrstvy cez seba).
 • Príliš malá veľkosť písma – text, ktorý obsahuje kľúčové slová je umiestnený na spodnom okraji stránky a je tak malý, že nie je vôbec čitateľný. Bežný používateľ si ho veľakrát vôbec nevšimne.
 • Nerelevantné kľúčové slová v meta tagu keywords - kľúčové slová, ktoré sa nachádzajú v meta tagu keywords sa musia povinne nachádzať aj v texte na stránke. V prípade, že sa na stránke nenachádzajú je stránka penalizovaná. Ide o jednu z najstarších techník spamu.
 • Farmy odkazov – hneď ako prišiel Google s patentovanou technológiou PageRank, začali vznikať farmy odkazov. Farmy liniek generujú milióny odkazov a smerujú ich na určitú stránku s cieľom umelo zvýšiť jej PageRank. Ak farma odkazuje na našu stránku, nič sa nedeje, problém je ak my odkazujeme na farmu, vtedy nám hrozí penalizácia.
 • Porušenie autorského práva. Dočasná zámena obsahu stránky - dočasná zámena obsahu stránky (page swapping) spočíva v krátkodobom umiestnení dobre optimalizovanej a obsahovo kvalitnej stránky na sídlo. Po zindexovaní prieskumovým strojom a dobrej pozícii vo výsledkoch vyhľadávania je jej obsah je vymenený. Ešte neetickejšiu zámenu obsahu predstavuje tzv. page jacking. Obsah je dočasne nahradený cudzou stránkou (ukradnutou z iného webu), ktorá je dobre optimalizovaná a má vysoké postavenie u prieskumových strojov. Odkedy Google predstavil Pirate Update, bolo z indexu odstránených niekoľko miliónov stránok na základe hlásení z DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Viac informácií nájdete v článku 50 Million Pages Removed From Google This Year Due To DMCA Piracy Reports.
 • Duplikovaný obsah – niektorí dizajnéri v snahe získať vyššie postavenie vo výsledkoch vyhľadávania duplikujú obsah webu. Buď vytvoria kópie stránok v rámci jedného sídla, prípadne kopírujú celé sídlo a umiestnia ho na ďalšiu doménu. Prieskumové stroje sa takémuto manipulovaniu výsledkov bránia a majú nástroje na detekciu rovnakého alebo veľmi podobného obsahu.
 • Spam pri texte spojení. Niektorí tzv. SEO špecialisti sa snažia optimalizovať text spojení pomocou automatizovaného softvéru. Bolo iba otázkou času, kedy Google začal riešiť uvedenú techniku spamu predstavením algoritmu Penguin, ktorý je zameraný na detekovanie neetických metód pri SEO optimalizácii. Stále je najdôležitejší kvalitný aktuálny obsah na ktorý vedú kvalitné spätné spojenia, čo zaručuje hodnotný informačný zdroj. Viac o Penguin Update sa dočítate v článku Penguin Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2012 (Makulová 2012).

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. V dnešnom čísle sme hovorili o tom, že pri optimalizácii webového sídla by sme mali dodržiavať etické princípy a nepoužívať zakázané techniky. Vyhľadávacie nástroje sú vybavené sofistikovaným algoritmom, ktorý dokáže nekalé techniky odhaliť a výsledkom je penalizácia stránky a v najhoršom prípade aj vylúčenie z indexu.  O ďalších chybách pri SEO optimalizácii webových sídiel budeme hovoriť v budúcom čísle elektronického spravodaja. 


Literatúra


a) Makulová, Soňa. 2013. Zakázané techniky SEO optimalizácie webových sídiel. In ELET newsletter. 1. august 2013 [online], [cit. 2015-10-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=zakazane-techniky-seo-optimalizacie-webovych-sidiel 
b) MAKULOVÁ, S. 2012. Penguin Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2012 1. august 2012 [online], [cit. 2015-09-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=penguin-update-ako-jeden-z-klucovych-faktorov-seo-optimalizacie-za-rok-2012 
c) Tolentino, Jamie. 2014. 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them). In TNW News. 3 December, 2014. [online], [cit. 2015-08-09]. Dostupné na internete:  http://thenextweb.com/socialmedia/2014/12/03/13-seo-mistakes-easy-make-correct/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.