Dalšie naše služby

Vytvorenie nového registračno-párovacieho portálu pre SARIO

Marcel Friga 30. november 2022 v kategórii Novinky

Pre úspech využívania registračno-párovacieho portálu sme pre spoločnosť SARIO vytvorili a spustili vynovený systém, na ktorom sme spravili tieto vylepšenia:

  • doplnili sme možnosť registrácie a párovania pri organizovaní hybridného stretnutia, t.j. stretnutia medzi účastníkmi priamo na podujatí a účastníkmi, ktorí sú na podujatie pripojení on-line,
  • možnosť párovania stretnutia na mieste počas podujatia prostredníctvom SMS,
  • upravili sme registračný formulár na základe skúseností z funkcionality predošlej verzie systému,
  • upravili smej administračné rozhranie na základe skúseností práce administrátorov so systémom.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Novinky

Aplikácia pre Slovenské národné múzeum - Pozvánky na podujatia

31. marec 2023

Vytvorili a spustili sme web aplikáciu pre Slovenské národné múzeum na hromadné odosielanie a následné potvrdenie/odmietnutie účasti na podujatiach prostredníctvom DirectMailu. Súčasťou aplikácie je tvorba jednotlivých kampaní, možnosť...

Aktualizácia web sídla pre www.skn.sk

31. marec 2023

Pre Slovenskú knižnicu pre nepočujúcich Mateja Hrebendu v Levoči sme zapracovali nájdené nezrovnalosti v súvislosti s výsledkami zjednodušenej metódy overovania prístupnosti podľa vyhlášky Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu č. 78/2020 o...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.