Webová aplikácia pre SPP-distribúcia

Marcel Friga 7. september 2015 v kategórii Novinky

V septembri bola spustená webová aplikácia pre spoločnosť SPP-Distribúcia (SPP-D). Aplikácia slúži pre interné potreby spoločností SPP - distribúcia, a.s. a ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Zadaním klienta bola vytvoriť nástroj na vytváranie a evidenciu protokolov na prevod (odovzdávanie a preberanie) vozidiel v operatívnom lízingu. Súčasne bolo nutné zabezpečiť ich autorizáciu oprávnenými  osobami pomocou PIN kódov, a to oboma stranami - SPP-D a ARVAL.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Novinky

Nový moderný web pre UPV SR

17. september 2021

Pre Úrad priemyselného vlastníctva SR sme spravili kompletný redizajn web sídla indprop.gov.sk. Pri redizajne sme kládli dôraz na moderný, jednoduchý a prehľadný dizajn. Samozrejmosťou je aj prístupnosť webu pre znevýhodnených používateľov v súlade so Štandardami pre...

Redizajn www.zoobratislava.sk

11. január 2021

Spustili sme vynovené web sídlo www.zoobratislava.sk. Cieľom pri redizajne bolo web sídlo zatraktívniť, spraviť ho prehľadnejším a najmä prístupnejším aj pre návštevníkov z mobilných zariadení. Kládli sme tiež dôraz na uľahčenie práce redaktorom pri jeho napĺňaní a to...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.